Algunes  aplicacions d’un  programa per calcular el temps  fent servir el  model barotròpic.

 

Aquest model potser és bastant “rudimentari” : suposa la divergència nula, només treballa en el nivell de 500 hPa... Per tant la sortida del programa no serà  fiable;  però no per això ha de deixar de ser interessant  veure’l  funcionar.

Abans de començar, per a veure millor aquest document potser seria millor comprovar el següent: anar a “herramientas “ de l’explorador d’internet → opciones de internet→ opciones avanzadas → multimedia→ desactivar “habilitar cambio de tamaño automático”.

Per a comprovar que la sortida del model és  correcta ( o una mica ) , l’he posat a prova variant la velocitat de rotació de la terra , per a comprovar el punt següent:

 

Efecte de l’advecció de vorticitat relativa i planetaria en el desplaçament de les perturbacions

 

Aprofitant les sortides del programa , m’he plantejat com seria la velocitat vertical en un tàlveg i dorsal segons la seva longitud d’ona:

 

L’ equació omega i la velocitat vertical segons la velocitat de desplaçament de l’ona.

 

He aplicat el programa a un fitxer de Grads d’exemple que he trobat al tutorial del Grads:

 

El model barotròpic a escala planetaria.

 

He fet el programa amb la intenció de que serveixi per a veure el comportament “real” d’algunes coses vistes a teoria,  com un intent de “minilaboratori  meteorològic didàctic” , coses com :

 

Els efectes dels filtres passa-baixos, la condició  CFL i la duració de l’interval , l’advecció de vorticitat relativa i planetaria  i el desplaçament de les perturbacions, la relació entre la vorticitat i el geopotencial segons si estem en l’HN o l’HS...

 

Aquí tenim les instrucions del procediment (super senzill ) que  ens permetrà preveure l’evolució del geopotencial de 500 hPa a partir de qualsevol fitxer de Grads:

 

Porcediment per a executar el Programa i script de Grads.

 

Procés de posada a punt del programa:

 

Sobre el desenvolupament del programa

 

 

Finalment , un parell de punts que no tenen res a veure amb lo anterior:

 

Divergència geostròfica i no geostròfica

 

El vent tèrmic