Vam instal.lar l'estació meteorològica automàtica Davis Weather MonitorII  a  Mont Caro el 29 de gener de 1999.  Desde llavors fins ara ( febrer de 2003 )  ens ha proporcionat dades suficients com per a fer-nos un idea de com és el clima en aquest cim.  En aquest gràfic podem veure la temperatura mitjana dels mesos en que l'estació ha estat funcionant correctament. El primer mes és el febrer de 1999, i l'últim , el gener de 2003. L'únic any en que no fa falta cap mes , és l'any 2002.

    A partir de les dades  anteriors, podem fer el gràfic de temperatures mitjanes diàries, mitjana  de les màximes diàries i mitjana de les mínimes diàries, per mesos.  Per fer aquest gràfic s'han fet servir les dades de quatre anys per al mes de desembre , per exemple ( 1999,2000,2001,2002) , mentre que per a agost, per exemple, tan sols s'ha fet servir les dades de 2002 ( les úniques disponibles). D'aquest gràfic podem observar com la temperatura mitjana anual és de uns 8.5 ºC, o sigue uns 9 ºC inferior a la mitjana de Roquetes dels últims anys ( prop de 17.5 ºC). Podem comprovar que es cumpleix que el gradient vertical mitjà teòric de temperatura és de 0.65ºC/100m . Una altra cosa curiosa és que l'amplitud tèrmica dels mesos d'estiu és clarament superior a la dels mesos d'hivern. ( això no passa a la vall ).

Podem fer també un gràfic dels valors mensuals extrems enregistrats , durant els quatre anys de que disposem. Als mesos d'hivern, podem esperar temperatures tan baixes com -13 ºC, que combinades amb el fort vent que sol bufar, pot donar tempertures de sensació de prop de -30ºC. La màxima enregistrada al gener és de prop de 18 ºC, mentre que la mínima de juliol és de 4ºC. La màxima de Juliol ha sigut de 28 ºC, lo que ens dóna una amplitud tèrmica absoluta en els 4 anys de 40 ºC.

 

                                                                                                                                                                                                    Vicent Favà